Vaga Farm

Здоровье дорого,
с нами доступно

Компания Вага фарм является лидером на Армянском рынке лекарственных препаратов. В течение 18 лет деятельности компания завоевала доверие потребителей, мировых лидирируюших производителей и местных партнеров.

“Վագա – Ֆարմ” դեղատնային ցանցը հրավիրում է նորավարտ դեղագետների և դեղագործների՝ անցնելու աշխատանքային պրակտիկա ներցանցային դեղատներում: Իրենց լավագույնս դրսևորած մասնագետները կընդունվեն աշխատանքի:
Դիմել ներցանցային դեղատների պատասխանատու Գոռ Վերմիշյանին
(հեռ. 010-583119) ժամը 9.30-18.00 :

Адреса и телефонные номера наших аптек

  Ереван Центр

 • Северный проспект 3-84 +374 10 70 13 99
 • Анрапетутян 61 +374 10 52 99 79, +374 91 52 99 79
 • Маштоца 15/185 +374 10 50 99 13, +374 91 50 99 13
 • Закяна 10 +374 10 54 88 87, +374 99 54 88 87
 • Пароняна 6 +374 10 53 97 50, +374 96 53 97 50
 • Московян 8 +374 10 58 31 19, +374 91 58 31 19
 • Ер. Кочара 4/8 +374 10 52 99 71
 • Ереван Арабкир

 • Касяна 2/45 +374 10 26 99 06, +374 91 26 99 06
 • Комитаса 11 38/1 +374 10 22 99 03, +374 96 22 99 03
 • Вагаршяна 12/1 +374 10 22 99 50, +374 96 22 99 50
 • Ширванзаде 15/32 +374 10 28 99 79, +374 96 28 99 79
 • Ереван Канакер-Зейтун

 • Азатутян 11/70 +374 10 23 99 13, +374 91 23 99 13
 • Азатутян 25-31/1 +374 10 24 99 79, +374 96 24 99 79
 • Аароняна 57 +374 10 20 99 79, +374 96 20 99 79
 • Дро 45 +374 10 23 99 03, +374 91 23 99 03
 • П.Севака 92/6 +374 10 28 99 69, +374 99 28 99 69
 • Ереван Шенгавит

 • Аршакуняц 53 а +374 10 44 88 54, +374 96 44 88 56
 • Багратуняц 11а +374 10 42 99 40, +374 99 42 99 40
 • Г.Нжде 24/4 +374 10 48 99 79, +374 99 48 99 79
 • Манандяна 20/11 +374 10 46-99-03, +374 91 46 99 03
 • Ширака 18, 41 +374 10 42-99-03, +374 91 42 99 03
 • Ереван Малатия-Себастия

 • Зоравар Андраники 5/1 +374 10 72 99 06, +374 99 72 99 06
 • Бабаджаняна 87/3 +374 10 73 99 34, +374 99 73 99 34
 • Бабаджаняна 163/2 +374 10 72-99-90, +374 99 72 99 90
 • Себастия 127/1 +374 10 77 99 59, +374 96 77 99 59
 • Оганова 26/4 +374 10 74 99 14, +374 91 74 99 14
 • Ереван Давташен

 • Т.Петросян 17/8 +374 10 36 99 34, +374 99 36 99 34
 • Давташен 4блок 38зд. 53/1 +374 10 37 15 35, +374 99 37 15 35
 • Давташен 4блок 3/2 +374 10 37-99-19
 • Ереван Ачапняк

 • Фучика 19/1 +374 10 34 99 13, +374 99 34 99 13
 • Шираза 26/1 +374 10 34 99 90, +374 96 34 99 90
 • Бекназаряна 3/2 +374 10 34 99 34, +374 96 34 99 34
 • Ленинакана 4 +374 10 34 99 02, +374 96 34 99 02
 • Ереван Эребуни

 • Хахах Дони 13 +374 10 47 03 99, +374 91 47 03 99
 • Титоградян 17/3 +374 10 47 04 99, +374 91 47 04 99
 • Ереван Аван

 • Аван Худякова 214/4 +374 10 62 99 04, +374 91 62 99 04
 • Аван Ариндж 1м.3/6 35 +374 10 62 99 03, +374 91 62 99 03
 • Аван Ариндж Душанбе 7/7 +374 10 62 99 12, +374 91 62 99 12
 • Аван Ачарян 20/56 +374 10 62 99 02, +374 91 62 99 02
 • Аван Дурян 38/54 +374 10 62 99 01, +374 99 62 99 01
 • Ереван Нор-Норк

 • Нор-Норкский 2-й массив, Н. Степаняна 44/4-48 +374 10 64 99 94. +374 96 64 99 94
 • Нор-Норкский 3-й массив, ул. Сафаряна 1/27 +374 10 64 99 08. +374 96 64 99 08
 • Нор-Норкский 3-й массив, Гюрджяна 1/52 +374 10 64 99 97. +374 99 64 99 97
 • Нансена 19/140 +374 10 64 99 59, +374 99 64 99 59
 • Нор-Норкский 5-й массив, ул. Микояна 17/9 +374 10 64 99 23, +374 99 64 99 23
 • Нор-Норкский 4-й массив, пр. Гая 51/47 +374 10 64 99 21, +374 91 64 99 21
 • Нор-Норкский 8-й массив, ул. Вильнюса 43/9 +374 10 64 99 33, +374 91 64 99 33
 • Нор-Норкский 8-й массив, ул. Вильнюса 1/7 +374 10 64 99 40, +374 96 64 99 40
 • г. Гюмри

 • Саят-Нова 7, 6/1 +374 312 4 89 99. +374 43 24 89 99
 • Арагаца 8/1 +374 312 4 99 94. +374 91 24 99 94
 • Арагаца 2/19 +374 312 5 79 99. +374 43 25 79 99
 • пл. Хахахутян. 4/7 +374 312 4 79 99. +374 43 54 79 99
 • г. Ванадзор

 • Тигран Меци 61 +374 322 2 57 99, +374 99 22 57 99
 • Тигран Меци 71/1-1 +374 322 2 58 99, +374 96 22 58 99
 • Гр Лусаворчи 37/2 +374 322 2 50 99, +374 99 22 50 99

Акция дня

Аптекам и медучреждениям предлагаем воспользоваться специальними ценами.

Скачать акцию дня

пополнение ассортимента

Дермовайт крем 0.05% туба 25г

Дермовайт мазь 0.05% туба 25г

Зиннат 250мг тб №10

Ламиктал 100мг тб №30

Мадопар 125мг капс №100

Мазь Левомеколь туба 40г, Нижфарм

Свечи Ливарол ваг №5

Фраксипарин д/ин 3800МЕ шпр 0.4мл №1

Стоптуссин тб №20

Вальсакомби 160мг+12.5мг( Вальсакор H) таб №28, КРКА

Вальсакомби 80мг+12.5мг( Вальсакор H) таб №28,, КРКА

Мильгамма N капс (B6, B1, B12) 90мг/40мг/0.25мг №20

Толукомби (Тирегис D) 40мг/12.5мг таб №28, КРКА

Толукомби (Тирегис D) 80мг/12.5мг таб №28, КРКА

Гельминтокс 125мг тб №6

Гельминтокс 250мг тб №3

Гельминтокс сусп 15мл фл №1

Иноклим 40мг капс №30

Варфарин-Орион 5мг тб №100

Метипред д/ин без р-р 250мг фл №1

Метотрексат Орион 10мг тб №30

Метотрексат Орион 2.5мг тб №100

Ультра- Д 25мкг 1000МЕ тб №120

Фертина 1г/100мкг пор №30

Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл, Ромфарм

Визоптин капл гл 0.05% фл 15мл, Ромфарм

Дексаметазон капли гл 0.1% 10мл, Ромфарм

Дилтиазем ретард 90мг капс №21, Ромфарм

Дорзопт 2% гл капли 5мл №1, Ромфарм

Катаракс гл кап 0.015% 15мл, Ромфарм

Кетопрофен 50мг/мл 2мл амп №10, Ромфарм

Кеторолак 30мг/мл 1мл амп №10, Ромфарм

Ламитер 1% спрей 20мл фл №1, Ромфарм

Омепрез 20мг капс №30, Ромфарм

Амприлан НД 5/25 тб №30

Дуовит др №40

Зилт 75мг тб покр плен обол №14

Ко-вамлосет 10мг/160мг/12.5мг тб №30

Ко-вамлосет 10мг/160мг/25мг тб №30

Нипертен 10мг таб №30

Роксера 5мг таб №28

Апо-Габапентин 300мг капс №100

Апо-Мелоксикам 15мг тб №100

Апо-Мелоксикам 7.5мг тб №100

Апо-Миртазапин 30мг тб №100

Апо-Напроксен 250мг тб №100

Апо-Напро-На 275мг тб №100

Апо-Оланзапин 10мг тб №100

Апо-Ондансетрон 8мг тб №30

Апо-Суматриптан 100мг тб №6

Апо-Топирамат 100мг тб №100

Апо-Топирамат 25мг тб №100

ДРИПТАН 5мг тб №60

Толура (Тирегис) 40мг таб №28

Толура (Тирегис) 80мг таб №28

Метфогамма тб 500мг №120, Верваг

Эзомепразол Эскадра 20мг капс №56. КРКА

Эзомепразол Эскадра 40мг капс №14. КРКА

Эзомепразол Эскадра 40мг капс №28. КРКА

Ксарелто 10мг №30

Гидрокортизон-Синтез гл мазь 0.5% 5г

Кеторолак-Синтез амп в/в в/м 30мг/мл 1мл N10

Кларитромицин-Синтез Кларитросин 500мг таб N10

Левофлоксацин-Синтез Лефлобакт 250мг таб N10

Левофлоксацин-Синтез Лефлобакт 500мг таб N10

Левофлоксацин-Синтез Лефлобакт р-р д/инф 5мг/мл 100мл

Левофлоксацин-Синтез Лефлобакт Форте 750мг таб N10

Лидокаин-Синтез гл капли 2% 5мл

Лидокаин-Синтез спрей 4.6мг/доза 38г

Стрептомицин сульфат д/ин 1г фл №1

Цефтазидим-АКОС в/в, в/м пор 1г фл №

ЦЕФТРИАКСОН В/В, В/М ПОР Д/ИН 1г В ИНДИВИД УПАК ФЛ №1

Корсиз тб №100

Сепол 150мг капс №1

Клопидогрел 75мг тб покр плен обол №28 КРКА

Монтелукаст Монкаста 4мг жев таб №28 КРКА.

Монтелукаст Монкаста 5мг жев таб №28 КРКА

Фарматекс крем 72г туба

Скачать прайс-лист

Акции

Акция 1 GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline
Акция 2 BERLINCHEMIE BERLINCHEMIE
Акция 3 SOPHARMA SOPHARMA
Акция 4 GMP GMP
Акция 5 Janssen Janssen
Акция 6 KAGOCEL KAGOCEL
Акция 7 HERBION HERBION
Акция 8 Septolete Septolete
Акция 9 SPASGAN SPASGAN