Vaga Farm

Здоровье дорого,
с нами доступно

Компания Вага фарм является лидером на Армянском рынке лекарственных препаратов. В течение 18 лет деятельности компания завоевала доверие потребителей, мировых лидирируюших производителей и местных партнеров.


“Վագա – Ֆարմ” դեղատնային ցանցը հրավիրում է նորավարտ դեղագետների և դեղագործների՝ անցնելու աշխատանքային պրակտիկա ներցանցային դեղատներում: Իրենց լավագույնս դրսևորած մասնագետները կընդունվեն աշխատանքի:
Դիմել ներցանցային դեղատների պատասխանատու Գոռ Վերմիշյանին
(հեռ. 010-583119) ժամը 9.30-18.00 :

Адреса и телефонные номера наших аптек

  Ереван Центр

 • Северный проспект 3-84 +374 10 70 13 99
 • Анрапетутян 61 +374 10 52 99 79, +374 91 52 99 79
 • Маштоца 15/185 +374 10 50 99 13, +374 91 50 99 13
 • Закяна 10 +374 10 54 88 87, +374 99 54 88 87
 • Пароняна 6 +374 10 53 97 50, +374 96 53 97 50
 • Московян 8 +374 10 58 31 19, +374 91 58 31 19
 • Ер. Кочара 4/8 +374 10 52 99 71
 • Саритах 12/31 +374 10 57 99 06, +374 96 57 99 06
 • Ереван Арабкир

 • Баграмяна 59/111 +374 10 27 99 07
 • Касяна 2/45 +374 10 26 99 06, +374 91 26 99 06
 • Комитаса 11 38/1 +374 10 22 99 03, +374 96 22 99 03
 • Вагаршяна 12/1 +374 10 22 99 50, +374 96 22 99 50
 • Гр. Кочара 16/6, 64 +374 10 27 99 79
 • Ширванзаде 15/32 +374 10 28 99 79, +374 96 28 99 79
 • Ереван Канакер-Зейтун

 • Азатутян 11/70 +374 10 23 99 13, +374 91 23 99 13
 • Азатутян 25-31/1 +374 10 24 99 79, +374 96 24 99 79
 • Аароняна 57 +374 10 20 99 79, +374 96 20 99 79
 • Дро 45 +374 10 23 99 03, +374 91 23 99 03
 • П.Севака 92/6 +374 10 28 99 69, +374 99 28 99 69
 • Ереван Шенгавит

 • Аршакуняц 53 а +374 10 44 88 54, +374 96 44 88 56
 • Багратуняц 11а +374 10 42 99 40, +374 99 42 99 40
 • Г.Нжде 24/4 +374 10 48 99 79, +374 99 48 99 79
 • Г.Нжде 1/55 +374 10 42 99 12, 033 42 99 12
 • Манандяна 20/11 +374 10 46-99-03, +374 91 46 99 03
 • Ширака 18, 41 +374 10 42-99-03, +374 91 42 99 03
 • Ереван Малатия-Себастия

 • Зоравар Андраники 5/1 +374 10 72 99 06, +374 99 72 99 06
 • Бабаджаняна 87/3 +374 10 73 99 34, +374 99 73 99 34
 • Бабаджаняна 163/2 +374 10 72-99-90, +374 33 72 99 90
 • Себастия 127/1 +374 10 77 99 59, +374 96 77 99 59
 • Оганова 26/4 +374 10 74 99 14, +374 91 74 99 14
 • Ереван Давташен

 • Т.Петросян 17/8 +374 10 36 99 34, +374 99 36 99 34
 • Давташен 4блок 38зд. 53/1 +374 10 37 15 35, +374 99 37 15 35
 • Давташен 4блок 3/2 +374 10 37-99-19
 • Ереван Ачапняк

 • Фучика 19/1 +374 10 34 99 13, +374 99 34 99 13
 • Шираза 26/1 +374 10 34 99 90, +374 96 34 99 90
 • Бекназаряна 3/2 +374 10 34 99 34, +374 96 34 99 34
 • Ленинакана 4 +374 10 34 99 02, +374 96 34 99 02
 • Ереван Эребуни

 • Хахах Дони 13 +374 10 47 03 99, +374 91 47 03 99
 • Титоградян 17/3 +374 10 47 04 99, +374 91 47 04 99
 • Давида Сасунского 13/1 +374 10 57 99 07
 • Ереван Аван

 • Аван Худякова 214/4 +374 10 62 99 04, +374 91 62 99 04
 • Аван Ариндж 1м.3/6 35 +374 10 62 99 03, +374 91 62 99 03
 • Аван Ариндж Душанбе 7/7 +374 10 62 99 12, +374 91 62 99 12
 • Аван Ачарян 20/56 +374 10 62 99 02, +374 91 62 99 02
 • Аван Дурян 38/54 +374 10 62 99 01, +374 99 62 99 01
 • Ереван Нор-Норк

 • Нор-Норкский 2-й массив, Н. Степаняна 44/4-48 +374 10 64 99 94. +374 96 64 99 94
 • Нор-Норкский 3-й массив, ул. Сафаряна 1/27 +374 10 64 99 08. +374 96 64 99 08
 • Нор-Норкский 3-й массив, Гюрджяна 1/52 +374 10 64 99 97. +374 99 64 99 97
 • Нансена 19/140 +374 10 64 99 59, +374 99 64 99 59
 • Нор-Норкский 5-й массив, ул. Микояна 17/9 +374 10 64 99 23, +374 99 64 99 23
 • Нор-Норкский 4-й массив, пр. Гая 51/47 +374 10 64 99 21, +374 99 64 99 21
 • Нор-Норкский 8-й массив, ул. Вильнюса 43/9 +374 10 64 99 33, +374 91 64 99 33
 • Нор-Норкский 8-й массив, ул. Вильнюса 1/7 +374 10 64 99 40, +374 96 64 99 40
 • г. Гюмри

 • Саят-Нова 7, 6/1 +374 312 4 89 99. +374 43 24 89 99
 • Арагаца 8/1 +374 312 4 99 94. +374 91 24 99 94
 • Арагаца 2/19 +374 312 5 79 99. +374 43 25 79 99
 • пл. Хахахутян. 4/7 +374 312 4 79 99. +374 43 54 79 99
 • г. Ванадзор

 • Тигран Меци 61 +374 322 2 57 99, +374 99 22 57 99
 • Тигран Меци 71/1-1 +374 322 2 58 99, +374 96 22 58 99
 • Гр Лусаворчи 37/2 +374 322 2 50 99, +374 99 22 50 99
 • Вардананц 49-6 +374 322 2 59 97

Ընկերություն

2011

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2011
Աուդիտորական եզրակացություն 2011/2
Աուդիտորական եզրակացություն 2011/1
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Աուդիտորական եզրակացություն

2012

Ֆինանսական հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություն 2

Աուդիտորական եզրակացություն 1-2012

Աուդիտորական եզրակացություն 2-2012

2013

Ֆինանսական հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություն 2

Աուդիտորական եզրակացություն 1-2013

Աուդիտորական եզրակացություն 2-2013

2014

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2014թ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2014թ.

2015

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2015թ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2015թ.

2016

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2016թ.

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2016թ.

2017

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2017թ.

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2017թ.

2018

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2018թ.

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2018թ.

2019

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2019թ.

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2019թ.

 

2020

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2020թ

Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն 2020թ

Անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2020թ

 

2022

Ցանկ 1
Ցանկ 2
Պատասխան
Դիրքորոշում